Tư vấn - Hỗ Trợ - Kết nối doanh nghiệp

Thực hiện bởi chuyên gia Singapore

Tiêu chí làm việc

Trung thực - Nhanh chóng - Hiệu quả

Mua bán công ty M&A

Thương vụ triệu đô từ hoạt động mua bán doanh nghiệp và M&A Ngày càng...

Đối tác liên kết

EnglishVietnamese

CALL NOW